سخن نخست (خرد هر کجا گنجی آرد پدید ز نام خدا سازد آن را کلید)
44 بازدید
محل نشر: پیام بهارستان » بهمن 1379 - شماره 1 »(1 صفحه - از 1 تا 1)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی